Politică de confidențialitate

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează Axes Software, individual sau prin intermediul unor terți, se numără: prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele firmei, fișierele de tip cookie prezente in browser, informații de utilizare a dispozitivului, numere de identificare unice cu obiectiv publicitar (de exemplu, ID-ul de publicitate Google sau IDFA), poziția geografică.

Detaliile complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin intermediul unor mesaj explicative afișate înainte de colectarea respectivelor date.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate gratuit de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, pot fi colectate automat atunci când se utilizează aplicațiile Axes Software.

Dacă nu este specificat altfel, toate datele solicitate de Axes Software au caracter obligatoriu și nefurnizarea acestora poate face imposibilă furnizarea serviciilor de catre Axes Software. În cazurile în care Axes Software afirmă în mod expres că datele respective nu au caracter obligatoriu, utilizatorii aplicatiei au libertatea de a nu comunica aceste date, iar alegerea de a nu le comunica nu va avea consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului sau aplicatiei.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la ce date personale sunt obligatorii pot contacta proprietarul aplicatiei.

Orice utilizare a modulelor cookie (sau a altor instrumente de colectare a datelor) de către Axes Software sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de către Axes Software, se face cu obiectivul furnizării serviciului solicitat de utilizator. Această utilizare a modulelor cookie sau a altor instrumente utilizate de terți furnizori de servicii are loc în plus față de celelalte activități de colectare descrise în prezentul document și în politica privind modulele cookie, dacă aceasta este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul aplicației Axes Software și confirmă faptul că au consimțământul acestor terțe părți pentru furnizarea datelor către proprietarul aplicației.

Modalitatea și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Proprietarul aplicației ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. Procesarea datelor se efectuează cu ajutorul computerelor și/sau a instrumentelor activate, urmând proceduri organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesate de către anumite persoane implicate din punct de vedere operațional în activitatea Axes Software (de exemplu, activități de administrare, vânzări, marketing, respectare a legislatiei, administrarea sistemelor, sau de către terțe părți, cum ar fi furnizori de servicii tehnice, operatori de poștă electronică, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la Axes Software în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Proprietarul poate procesa date cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele variante:

·         utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: în anumite legislații, proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul obiectează la o astfel de procesare („opt-out”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământul sau pe oricare alt temei juridic. Totuși, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;

·         furnizarea de date este necesară pentru executarea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestora;

·         prelucrarea este necesară pentru respectarea obligației legale la care este supus proprietarul;

·         prelucrarea este legată de o sarcină de interes public sau de exercitarea autorității publice investite în proprietar;

·         prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către un terț.

În orice caz, proprietarul va sprijini clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării datelor, în special dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Locul de procesare a datelor

Datele sunt procesate la birourile de operare ale proprietarului și în orice alte locuri în care sunt localizate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a învăța despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființat de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a proteja datele lor.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau întreba proprietarul, folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și depozitate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

·         Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator se păstrează până la efectuarea integrală a contractului;

·         Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului se păstrează atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de către proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp de fiecare dată când utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta vreme cât consimțământul nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru executarea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal se șterg. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi executate după expirarea termenului de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele privind utilizatorul sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: contactarea utilizatorului, Analytics, gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor, publicitate, remarketing și publicitate pe baza de comportament, gestionare etichete, monitorizarea infrastructurii, manipularea plăților, gestionarea cererilor de asistență și de contact și interacțiunile bazate pe locație.

Utilizatorii pot găsi informații suplimentare detaliate despre astfel de scopuri de procesare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Publicitate

Acest tip de serviciu permite utilizarea datelor de utilizator pentru scopuri de comunicare publicitate afișate sub formă de bannere și alte reclame pe Axes Software, eventual, pe baza intereselor utilizatorului. Acest lucru nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos. Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza modulele cookie pentru a identifica utilizatorii sau pot folosi tehnica de Retargeting comportamentală, adică afișarea anunțurilor adaptate intereselor și comportamentului utilizatorului, inclusiv a celor detectate în afara programului axe software. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante.

Interacțiuni bazate pe locația utilizatorului

Geolocalizare (Axes Software)

Axes Software poate colecta, utiliza și partaja datele de localizare a utilizatorilor pentru a furniza servicii bazate pe locație. Majoritatea browserelor și dispozitivelor oferă instrumente pentru a renunța la această caracteristică în mod implicit. Dacă a fost furnizată o autorizație explicită, datele de localizare ale utilizatorului pot fi colectate de către Axes Software.

Date cu caracter personal colectate: poziție geografică.

Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date cu adrese de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date privind data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către utilizator, precum și atunci când utilizatorul a interacționat cu ea, prin accesarea linkurilor incluse în mesaj.

Gestionarea cererilor de asistență și de contact

Acest tip de serviciu permite Axes Software să gestioneze solicitările de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact.
 Datele cu caracter personal prelucrate depind de informațiile furnizate de utilizator în mesaje și de mijloacele utilizate pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

Remarketingul și tintirea publicitatii pe baza de comportament

Acest tip de serviciu permite Axes Software și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să servească anunturi publicitate pe baza utilizării anterioare a aplicatiilor Axes Software de către utilizator.  Această activitate se efectuează prin colectarea datelor de utilizare și prin utilizarea modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitățile de remarketing și de publicitate pe baza de comportament.

Suplimentar față de orice procedura de opt out furnizată de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorul poate opta sa renunte la utilizarea de cookie-uri de către un terț vizitând pagina de renunțare la inițiativa de publicitate în rețea.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de către proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

·         Retragerea consimțământului în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

·         A obiecta la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe baza altui temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.

·         Accesul la date. Utilizatorii au dreptul să afle dacă datele sunt procesate de către proprietar, să obțină informatii cu privire la anumite aspecte ale prelucrării datelor și să obțină o copie a datelor supuse prelucrării.

·         Verificarea și solicitarea rectificarii. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea datelor lor și de a cere ca acestea să fie actualizate sau corectate.

·         Restricționarea procesării datelor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să limiteze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele lor în niciun alt scop decât stocarea acestora.

·         Stergerea datelor cu caracter personal. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor din sistemele proprietarului.

·         Receptionarea si transferarea datelor către un alt controler. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și prelucrabil prin mijloace electronice de comunicare, si dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transmite altui controler fără a fi împiedicat în acest sens. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca procesarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract la care utilizatorul este parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.

·         Dfreptul de a depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a introduce o cerere în fața autorității competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a obiecta la procesare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în scopul exercitării autorității oficiale investite în proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare prin furnizarea unui motiv care sa justifice obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ei pot obiecta la această prelucrare în orice moment, fără a oferi nicio justificare. Pentru a afla dacă proprietarul procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot face referire la secțiunile relevante din acest document.

Cum pot fi exercitate drepturile

Orice solicitări de exercitare a drepturilor de utilizator pot fi direcționate către proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi abordate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica privind modulele cookie

Axes Software utilizează fisiere de tip cookies. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind modulele cookie, utilizatorul poate consulta Politica privind modulele cookie.

Informații suplimentare despre colectarea și procesarea datelor

Acțiune în justiție

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate de către proprietar în scopuri legale, de exemplu în instanță sau în etapele premergatoare unor posibile acțiuni juridice care decurg din utilizarea necorespunzătoare a aplicatiilor Axes Software sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, Axes Software poate furniza utilizatorului informații suplimentare contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea

În scopuri de exploatare și întreținere, Axes Software și orice terț furnizor de servicii, pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu aplicatia Axes Software (de ex jurnalele de sistem) si care utilizează in acest scop alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP).

Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau procesarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum tratam solicitările de tip Do Not Follow

Axes Software nu acceptă solicitările de tip Do Not Follow. Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile furnizate de terți respectă solicitările „do not follow”, vă rugăm consultați politicile de confidențialitate ale respectivelor entitati juridice.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea pe această pagină a utilizatorilor săi și, eventual, în cadrul Axes Software, prin trimiterea unui anunț către utilizatori în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și legal, utilizând orice informații de contact disponibile proprietarului. Se recomandă insistent să verificați această pagină de multe ori, consultând data ultimei modificări, listate în partea de jos a paginii.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta un nou consimțământ din partea utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul aplicatiei Axes Software(sau a serviciilor terțe angajate de catre Axes Software), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care folosesc aplicatiile Axes Software, adresele URI (Uniform Resource Identificator), ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat de succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și sistemul de operare utilizat de utilizator, diversele detalii lelate de durata vizitelor (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul aplicației) și detaliile despre secventa accesarii paginilor in cadrul aplicației și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau despre mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care foloseste aplicatia Axes Software si care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul procesarii datelor.

Subiectul procesarii datelor

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesator de date (sau supraveghetor date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa este descris în această politică de confidențialitate.

Controler de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea aplicatiei Axes Software. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul Axes Software.

Axes Software (sau această aplicație)

Mijloacele prin care datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt colectate și procesate.

Serviciu

Serviciul furnizat de Axes Software așa cum este descris în termenii relativi (dacă acestia sunt disponibili) și pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană cuprind toate statele membre actuale din Uniunea Europeană și spațiul economic european.

Modulele cookie

Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Informații juridice

Această declarație de confidențialitate a fost elaborat pe baza prevederilor din mai multe legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă numai la Axes Software, dacă nu se menționează altfel în acest document.

 Ultima modificare: 04 octombrie 2019.